header.skiplinktext header.skiplinkmenu

IWC Schaffhausen

CONTACT US

 • Send IWC an E-Mail
  We will reply within 24 working hours.
  Send IWC an E-Mail
 • Visit IWC

  Choose the closest IWC boutique and come visit us soon or visit our IWC service centres - we would be delighted to take care of your timepiece.

  Find a Nearest Boutique
 • MAKE AN APPOINTMENT

  Schedule a visit at the boutique of your choice.

  Book an Appointment
 • Leave your Feedback

  Your feedback is important to us. Share it with us here.

Globe

Change location

Close
Search Location
Selected Country
Results
All locations
All locations
iwc-ppc-language-
Shopping Bag

Shopping Bag

Close
Sign in to IWC

SIGN INTO IWC

Close

IWC Schaffhausen

IWC Schaffhausen

 

MEZINÁRODNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA

 

Níže uvedená mezinárodní omezená záruka se vztahuje na hodinky IWC, které byly zakoupeny v originálním označeném obalu / originální označené krabičce v jakékoli zemi a které byly v této nebo jiné zemi předloženy k záručnímu servisu.


Na co se mezinárodní omezená záruka vztahuje a jak dlouho

Vaše hodinky byly vyrobeny podle přísných norem kvality společnosti IWC s mimořádnou pečlivostí vysoce kvalifikovaných hodinářů. Tato mezinárodní omezená záruka se u hodinek vztahuje na výrobní vady a vady materiálu. Obraťte se prosím na některou prodejnu značky IWC, prodejce značky IWC nebo servisní středisko IWC, které se nacházejí na celém světě (kontakty na servisy najdete na webových stránkách www.iwc.com/stores), kde Vám poskytnou zde uvedený záruční servis.

 

Společnost IWC poskytuje na výrobek záruku na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data koupě uvedeného na originále Vaší faktury nebo v záruční knížce („záruční doba“). Pokud bude výrobek během záruční doby vrácen, společnost IWC každé vadné hodinky nebo jejich vadnou součástku bezplatně opraví nebo vymění, a to v přiměřené lhůtě od vrácení výrobku. To se však netýká případů vyloučení ze záruky zde uvedených. Společnost si zároveň vyhrazuje právo účtovat náklady na přepravu. Po uplynutí záruční doby bude za veškeré opravy účtovat servisní poplatek.

 

Jak požádat o servis

O servis můžete požádat, když hodinky v originálním označeném obalu / originální označené krabičce přinesete nebo zašlete do autorizované prodejny značky IWC, k prodejci značky IWC nebo do servisního střediska IWC. Je možné, že budete hradit náklady na dopravu, včetně mimo jiné poštovného, pojistného a obalového materiálu. Doporučujeme Vám, abyste nám zásilku poslali doporučeně a abyste ji pojistili.

 

Abyste mohli o servis na základě této mezinárodní omezená záruka požádat, musí být spolu s navrácenými hodinkami dodán originální záruční list/certifikát opravňující k mezinárodní omezená záruka, který byl k hodinkám v době koupě do obalu/krabičky přiložen a který byl náležitě vyplněn, opatřen razítkem a podepsán autorizovanou prodejnou značky IWC nebo prodejcem značky IWC. Záruční list/certifikát opravňující k této mezinárodní omezená záruka může vyplnit pouze autorizovaná prodejna značky IWC nebo prodejce značky IWC.

 

Na co se mezinárodní omezená záruka nevztahuje

Mezinárodní omezená záruka se nevztahuje na:

 

(a) vady a poškození způsobené ztrátou, krádeží, povodní, zemětřesením nebo požárem nebo z jiných důvodů, které nemůžeme ovlivnit;

(b) vady a poškození vyplývající ze zneužití, nedbalosti nebo z nehody;

(c) vady a poškození způsobené nesprávným použitím (nárazy, deformace, rozbití pouzdra, sklíčka, řemínku nebo pásku apod.), úpravami (funkčnosti nebo vlastností), neodbornými zásahy, rozebíráním, pozměněním nebo servisními úkony a opravami, které provedl někdo jiný než autorizovaná prodejna značky IWC, prodejce značky IWC nebo servisní středisko IWC, a rovněž vady a poškození způsobené použitím jiných komponent než těch, které doporučuje společnost IWC;

(d) vady a poškození způsobené běžným opotřebením;

(e) hodinky, jejichž výrobní číslo původně natištěné na pouzdře hodinek je odstraněno nebo není jasně čitelné nebo u nichž byly jakákoli část originálního zadního krytu nebo jakékoli originální číslo odstraněny, změněny, upraveny, nahrazeny, vymazány nebo poničeny;

(f) nepřesnost chodu hodinek, pokud je v rozmezí průměrné tolerance v oboru;

(g) běžné servisní úkony a čištění.

 


Jak se uplatní státní a ostatní legislativa

Na základě mezinárodní omezená záruka jsou Vám poskytnuta konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se ve Spojených státech Amerických v jednotlivých státech liší a mohou se navíc lišit v jednotlivých zemích, provinciích nebo územích.

 

Kontakty na servisy značky IWC

Poskytovat záruční servis podle tohoto dokumentu jsou oprávněny pouze autorizované prodejny značky IWC, prodejci značky IWC a servisní střediska IWC. 

 


REGISTER AND BENEFIT FROM A 6-YEAR EXTENSION TO OUR STANDARD 2-YEAR INTERNATIONAL LIMITED WARRANTY:

IWC Schaffhausen