header.skiplinktext header.skiplinkmenu

IWC Schaffhausen

CONTACT US

 • Send IWC an E-Mail
  We will reply within 24 working hours.
  Send IWC an E-Mail
 • Visit IWC

  Choose the closest IWC boutique and come visit us soon or visit our IWC service centres - we would be delighted to take care of your timepiece.

  Find a Nearest Boutique
 • MAKE AN APPOINTMENT

  Schedule a visit at the boutique of your choice.

  Book an Appointment
 • Leave your Feedback

  Your feedback is important to us. Share it with us here.

Globe

Change location

Close
Search Location
Selected Country
Results
All locations
All locations
iwc-ppc-language-
Shopping Bag

Shopping Bag

Close
Sign in to IWC

SIGN INTO IWC

Close

IWC Schaffhausen

IWC Schaffhausen

 

Medzinárodná obmedzená záruka

 

Nasledujúca medzinárodná obmedzená záruka sa vzťahuje na hodinky IWC zakúpené v originálnom označenom obale/škatuli v ktorejkoľvek krajine a predložené na záručný servis v tej istej alebo inej krajine.


Na čo sa medzinárodná obmedzená záruka vzťahuje a ako dlho platí

Vaše hodinky boli vyrobené v súlade s prísnymi normami kvality IWC a so starostlivosťou vysokokvalifikovaných hodinárov. Táto medzinárodná obmedzená záruka sa vzťahuje na chyby výroby a materiálov hodiniek. Kontaktujte niektorú z autorizovaných predajní IWC, maloobchodných predajcov IWC alebo servisných stredísk IWC umiestnených po celom svete (servisné kontakty nájdete na stránke www.iwc.com/stores), v ktorých vám poskytnú záručný servis, ako je definované v tomto dokumente.

 

Spoločnosť IWC poskytuje záruku na chyby materiálov a výroby svojich produktov po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu zakúpenia uvedeného na originálnej faktúre a/alebo v záručnom liste („záručná doba“). Ak sa produkt vráti počas záručnej doby, spoločnosť IWC bezplatne opraví alebo vymení všetky chybné hodinky alebo ich časť v primeranej lehote po vrátení produktu, s výhradou výnimiek uvedených nižšie a s právom na účtovanie poplatkov za prepravu. Po uplynutí záručnej doby sa za všetky opravy bude účtovať servisný poplatok.

 

Ako zabezpečiť servis

Servis môžete zabezpečiť tak, že hodinky prinesiete alebo odošlete v originálnom označenom obale/škatuli do autorizovanej predajne IWC, maloobchodnému predajcovi IWC alebo do ktoréhokoľvek servisného strediska IWC. Môžete niesť zodpovednosť za prepravné náklady vrátane, ale neobmedzujúc sa na poštovné, poistné a baliaci materiál. Odporúčame, aby ste všetky zásielky k nám odosielali doporučene a s poistením.

 

Na zabezpečenie servisu prostredníctvom tejto medzinárodnej obmedzenej záruky musí byť k vráteným hodinkám priložený originálny záručný list/certifikát medzinárodnej obmedzenej záruky, ktorý bol pri nákupe súčasťou hodiniek v obale/škatuli, a je riadne vyplnený, s dátumom, pečiatkou a podpisom pracovníka autorizovanej predajne IWC alebo maloobchodného predajcu IWC. Tento list/certifikát medzinárodnej obmedzenej záruky môže vyplniť iba pracovník autorizovanej predajne IWC alebo maloobchodný predajca IWC.

 

Na čo sa medzinárodná obmedzená záruka nevzťahuje

Medzinárodná obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

 

(a) chyby a poškodenia spôsobené stratou, krádežou, povodňou, zemetrasením alebo požiarom alebo z iných príčin, ktoré sú mimo našej kontroly;

(b) chyby a poškodenia spôsobené nesprávnym použitím alebo nedbalosťou, alebo náhodou;

(c) chyby a poškodenia spôsobené nesprávnym použitím (nárazy; priehlbiny; rozdrvenie puzdra, krištáľu, náramku alebo remienka atď.), zmeny (funkčnosti alebo schopnosti), neoprávnené zásahy, demontáž, úpravy alebo služby a opravy vykonané kýmkoľvek iným, ako je autorizovaná predajňa IWC, maloobchodný predajca IWC alebo servisné stredisko IWC, prípadne použitie iných komponentov, ako sú komponenty odporúčané spoločnosťou IWC;

(d) chyby a poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním;

(e) hodinky, na ktorých je odstránené alebo zle čitateľné sériové číslo pôvodne vytlačené na puzdre hodiniek, prípadne ak bola odstránená, zmenená, modifikovaná, nahradená, vymazaná alebo znehodnotená akákoľvek časť zadnej strany pôvodných hodiniek alebo pôvodného čísla;

(f) nepresnosť hodiniek, ak je v rozsahu priemernej priemyselnej odchýlky;

(g) bežnú údržbu a čistenie.


Ako sa uplatňujú štátne a iné zákony

Medzinárodná obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, pričom môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v Spojených štátoch amerických líšia v závislosti od štátu a môžu sa navyše líšiť v závislosti od krajiny, provincie alebo územia.

 

Servisné kontaktné údaje IWC

Na poskytovanie servisu v rámci záruky, ako je definované v tomto dokumente, sú oprávnené iba autorizované predajne IWC, maloobchodníci IWC a servisné centrá IWC. 

 


REGISTER AND BENEFIT FROM A 6-YEAR EXTENSION TO OUR STANDARD 2-YEAR INTERNATIONAL LIMITED WARRANTY:

IWC Schaffhausen